Dette les nordmenn om i koronatider

Grafane under viser utvikling i sidevisningar per for dei ti mest lesne artiklane i Store norske leksikon.

Sidevisningane er for det siste året.