1,25 mill. kr er fordelt til frilansarar

Norsk faglitterær forfattar- og omsetjarforening tildelte SNL 1,25 mill. kr som skal fordelast til faglitterære forfattarar som er ramma av korona-konsekvensar.

Ca 130 forfattarar tok kontakt med SNL. Vi har no fordelt pengane på rundt 75 personar.

Det tyder at vi ikkje har meir pengar til fordeling no.