Liste over artiklene i Lille norske leksikon

Lille norske leksikon er et nytt oppslagsverk med enklere tekst. Artiklene i Lille norske leksikon er litt kortere enn artiklene i Store norske leksikon.

Lille norske leksikon blir åpnet høsten 2024. Fram til da er 2064 artikler tilgjengelig for utprøving. Lista nedenfor viser disse artiklene. Du finner også artiklene på lille.snl.no.


Geografi

Ordforklaringer i Geografi


Historie

Ordforklaringer i Historie


Kropp og helse

Ordforklaringer i Kropp og helse


Kunst

Ordforklaringer i Kunst


Litteratur

Ordforklaringer i Litteratur


Mat og drikke


Musikk

Ordforklaringer i Musikk


Natur og miljø

Ordforklaringer i Natur og miljø


Realfag

Ordforklaringer i Realfag


Religion og filosofi

Ordforklaringer i Religion og filosofi


Samfunn

Ordforklaringer i Samfunn


Sport og spill

Ordforklaringer i Sport og spill


Språk

Ordforklaringer i Språk


Teknologi og industri

Ordforklaringer i Teknologi og industri


Økonomi

Ordforklaringer i Økonomi