3,1 mill. lesarar i mars 2020. Ny rekord!

I mars 2020 hadde Store norske leksikon for fyrste gong over 3 millionar lesarar på éin månad. Totalt var det 3 114 279 unike brukarar innom snl.no i mars, og leksikonartiklane vart lese 12 millionar gongar denne månaden. Årsaka til dei høge brukartala er koronakrisa. Medisinartiklane i SNL er blitt lese svært mykje dei siste […]

Les mer


Leksikonlesing i koronatider

To veker med koronatiltak – korleis har det påverka Store norske leksikon? Kort oppsummert: 16 prosent fleire brukarar, 20 prosent auke i artikkellesing og 47 prosent auke i artikkeloppdatering. I denne posten samanliknar eg statistikken for Store norske leksikon for perioden torsdag 12. til torsdag 26. mars 2020 med torsdag 14. til torsdag 28. mars […]

Les mer 1 kommentar
 

Foreningen Store norske leksikon har endra namn

På årsmøtet i Foreningen Store norske leksikon torsdag 20. mars 2020 vart det vedteke å endre namnet på foreininga som er utgjevar av m.a. Store norske leksikon frå Foreningen Store norske leksikon til Store norske leksikon. Årsaka til namneendringa er rett og slett at det gamle namnet var så langt at dei siste orda ofte […]

Les mer


Nye 750 000 kr til frilansforfattarar

Oppdatering: PENGANE ER FORDELT Samarbeidet mellom NFFO og SNL har fått svært god merksemd, og mange frilansforfattarar har teke kontakt for å skrive for SNL. No har NFFO gjeve SNL 750 000 kr til. Det vil seie at vi har totalt 1,25 millionar kroner å dele ut til frilansarar som er ramma av korona-avlysingar og […]

Les mer