Om Lille norske-redaksjonen

 

Velkommen til Lille norske, leksikonbloggen til redaksjonen i Store norske leksikon. Denne bloggen er et åpent redaksjonsmøte. Her skriver vi om fag, leksikondrift og nettkultur. Du kan følge redaksjonen på Twitter og Facebook. Men hvem er vi?

Anne Marit Godal, sjefredaktør

Anne Marit er sjefen. Hun er opptatt av klarspråk og innovasjon og liker ikke ting som ikke skjer. Anne Marit har sørget for at vi har en god blanding av designmøbler og saccosekker på kontoret. Hun er statsviter, men har jobbet like mye med tekst som med politikk, som oversetter og som redaktør for aviser og bøker. Før SNL bygde hun opp Leser søker bok, en organisasjon som jobber for universelt tilgjengelig litteratur. Det kommer godt med i jobben det er å gjøre 200 000 leksikonartikler mer lettleste. Følg henne på Twitter.

Marte Ericsson Ryste, redaksjonssjef

Marte er  redaksjonssjef og har et helhetsansvar for tekstproduskjonen i leksikonet. Hun er utdannet bibliotekar og litteraturviter. Marte kommer fra KILDEN – Informasjonssenter for kjønnsforskning , har vært forskningsjournalist og ledet store og små formidlingsprosjekter. Hun er opptatt av å få forskning ut til folket. Følg henne på Twitter. 

Georg Kjøll, redaktør og teknisk ansvarlig

Georg er redaktør og utviklingsleder. Han har ansvaret for å følge opp og planlegge den videre utviklingen av nettsidene våre. Georg er også redaksjonens akademiske alibi. Han er utdannet i lingvistikk og filosofi med graden ph.d. fra Universitetet i Oslo. Fra før har han en master i pragmatikk fra University College London, og BA i retorikk fra UiO. Georg skrev doktoravhandlingen sin om ordbetydning, ordlæring og forholdet mellom språk og tanke. Georg har skrevet boken «Språkfilosofi» for Fagbokforlaget. Følg Georg på Twitter.

Kjell-Olav Hovde, redaktør:

Kjell-Olav er leksikonkjenneren i redaksjonen. Han skrev masteroppgaven sin om Arbeidernes leksikon, og er den i redaksjonen som vet mest om hva leksikon er og har vært. Kjell-Olav er spesielt opptatt av hvordan leksikonet blir lest og brukt av skoleelever, og han har ansvaret for skolesatsningen vår, i tillegg til å være redaktør for alt fra biologi til bryggeri.  Følg Kjell-Olav på Twitter. 

Erik Dyrhaug, redaktør og bilderedaktør

Erik er redaktør, bilderedaktør og datanerd. Han er filosof, og er dermed (eller likevel) redaksjonens praktiske problemløser og den som jobber tettest på teknikerne våre. Når Erik ikke oppdaterer forsidebilde på snl.no, redigerer en artikkel om nano-teknologi eller jobber i Gnu/Linux, fotograferer han. Han har jobbet som fotograf for NRK på alt fra Quiz Dan til Melodi Grand Prix. Følg ham på Twitter.

Gunn Hild Lem, redaktør

Gunn Hild Lem lite
Gunn Hild er redaktør. Hun har cand. mag. fra Universitetet i Oslo med fagene litteraturvitenskap, idéhistorie og psykologi. Hun har også en Master of Management fra BI. Hun har jobbet som skribent og foredragsholder i mange år. I leksikonet er Gunn Hild veldig flink til å rydde artikler. Følg henne på Twitter eller les den personlige bloggen hennes.

Erik Bolstad, teknologileder og redaktør

Erik Bolstad 1 lite

Erik er teknologileder og redaktør. Han liker kolonihager, praktisk arbeid og Palestina, store data og språk generelt, nynorsk spesielt. Han var den aller første nettjournalisten i NRK og i løpet av 15 NRK-år var han profilsjef, redaksjonssjef, produkteier osv. for alle slags ikke-kringkasta plattformer i NRK: nettsider, tekst-TV, nett-TV, nettradio, apper … Han er så glad i store data at han fikk ansvaret for valgresultater. Og han er pappen til Yr.no. Følg Erik på Twitter.

Guro Djupvik, redaktør og organisasjonsrådgiver

guro3

Guro er organisasjonsmenneske og redaktør. Guro er en som holder komplett orden i sysakene. Derfor har hun selvfølgelig hatt en strikkeblogg. Guro er dessuten både praktisk, pragmatisk og pedagogisk og kan alt som er å vite om å overkomme allskens lesehindringer. Det har hun lært gjennom ni år som det meste i Leser søker bok. Følg Guro på Twitter.

Andreas Tjernshaugen, redaktør

andreas1

Selv om Andreas er sosiolog, er han redaktør for realfag. Han elsker akvariefisk. Og meis. Og andre dyr. Andreas er en skikkelig nerd. Han har en PhD om klima og en fortid som ungsomspolitiker. I tillegg til å være forsker og forskningsleder har han dessuten vært kommunikasjonssjef. Andreas er den av oss som har flest følgere på Twitter.Kommentarer: ' . get_the_title() . '' ); */ ?>

 1. Hei,
  jeg savner en klarere visuell understreking av strukturen i artikkelen i Norsk nettleksikon (hva er hovedavsnitt, underavsnitt, osv.). Det visuelle inntrykket er ofte at noen har klipt og limt inn masse tekst på en nettside. Har dere noen planer i den retningen?

  • Hei!

   Vi planlegger nytt design, i tillegg til at vi ønsker oss at fagansvarlige bruker flere mellomoverskrifter og rydder tekstene sine. Nå ser ting i tillegg litt ekstra rotete ut, siden vi gjør en del strukturelle endringer før vi legger inn det nye designet i løpet av måneden.

 2. Ser nå at det f.eks. i artiklene om ‘gresk’ og ‘latin’ er en viss underdeling. Men det er, synes jeg, for mye tekst i hvert avsnitt og overskriftene er satt med for små typer (særlig avsnitt underordnet hovedavsnitt).

 3. Eg er samd med deg, Eirik. Rydding i struktureringa av artiklar er viktig, men ein lang veg å gå. Det er 220 000 artiklar å rydde i. Dei fagansvarlege har hovudrolla i ei slik opprydding, og vi i redaksjonen jobber mykje med å røkte dei fagansvarlege på ein betre måte enn før. Eg tenkjer vi må ta skikkeleg fatt i dette etter at hovuddesignet er endra.

 4. Bra! Strukturering og lenking er like viktig som nyskriving. Med den nye portalen antar jeg at vi slipper å skrive mange små men kan lage større og mer oversiktlige artikler. Inndeling i avsnitt og en søkemotor som finner avsnitt langt nede på siden kan hjelpe til at vi slipper å skrive det samme flere steder.

 5. Jeg leste akkurat Epidemiologi (SML-artikkel) i leksikonet på nettet. Artikkelen er full av feilbruk av uttrykket «i forhold til»

 6. Hei Arild! Store medisinske er desverre ikkje opent for redigering enno. Det er mykje å ta fatt i der, både av språk og innhald. Vi har overtatt tekstene slik dei blei gitt ut i bokform, og enn så lenge blir dei berre vist saman med ein omtale av publiseringstidspunkt. Vi vurderer å opne dei for redigering, men har vald å starte med Store norske.

 7. […] Om oss […]

 8. Vi brukar It’s learning som læringsplattform på skulen der eg jobbar. Til Britannica og ATekst har vi søkeboksapplikasjonar som gjer at vi kan legge søk i desse kildene direkte inn på det enkelte fag sitt dashboard, og dermed gjer vi kjeldene mykje meir synlege. Er det noko samarbeid på gang mellom SNL og It’s learning for å få til ei tilsvarande løysing for SNL?

 9. Hei Mostraum
  Vi har snakka om å bli synlege på It´s learning og Fronter, men har vori litt i tvil om nytteverdi. Innspelet ditt tar eg med som eit «ja – nyttig». I vår skal vi starte jobben med å gjere leksikonet betre for elevar og lærarar. Her vil vi gjerne ha innspel, og det ville vori veldig nyttig for oss om du kan vere med og tenkje og gje råd. Gje lyd til Kjell-Olav Hovde i redaksjonen (sjekk over).

Ditt innspill:

*